Tehnoloogiahariduse Selts

Tehnoloogiahariduse Selts

Tehnoloogia huvitavaks ja selgeks!

Teenused

Arduino majakas

Töötuba 9-11 aastastele. Õppekomplekte ja arvuteid 12 osalejale, paaristöö korral võib töötoas tegutseda 24 huvilist. Õppetegevuse viime läbi tellija poolt soovitud kohas. Kestus 1,5 tundi. Töötoas osalemise tulemuseks laps tunneb elektrivoolu toimeid, vooluringi olemust, selle osasid, oskab tuvastada multimeetriga elektrijuhtivust ja mõõta nähtamatuid suurusi (U ja I). Koostab lülitist, leedist koos takistiga, vooluallikast ja juhtmetest vooluringi.  Mõtestab mikrokontrollerit, kui automaatset lülitit ja teeb programmeerimisega esmatutvust. Tulemiks on soovitud rütmis vilkuv Arduino baasil leedmajakas.

Programmeeritav valgusfoor

Töötuba 12-14 aastastele. Õppekomplekte ja arvuteid 12 osalejale, paaristöö korral võib töötoas tegutseda 24 huvilist. Õppetegevuse viime läbi tellija poolt soovitud kohas. Kestus 1,5 h. Töötoas osalemise tulemusena õpilane tunneb elektrivoolu toimeid, vooluringi olemust, selle osasid, oskab tuvastada multimeetriga elektrijuhtivust, mõõta nähtamatuid suurusi (R, U ja I) ja avastada nendevahelist seost jadaühenduse korral. Koostab lülitist, leedist koos takistiga, vooluallikast ja juhtmetest vooluringi.  Mõtestab mikrokontrollerit, kui automaatset lülitit ja teab, mida tähendab digitaalsignaal. Koostab eelnevalt tutvustatud programmeerimiskäskude abil Arduino mikrokontrolleri baasil etteantud rütmis värve muutva valgusfoori mudeli.

Ohmi seaduse praktikum

III kooliaste ja gümnaasium. Kahe järjestikuse õppetunni vältel tehakse mõõtmised jada- ja rööpühenduse seaduspärasuste väljaselgitamiseks.

Mehhatroonika õppemoodul

Tutvumine tehnoloogiavaldkonnaga. Teeme selgeks vooluringi olulised osad ja koostame skeeme. Õpime tundma elektrivooluga seotud mõisteid, mõõdame elektrivoolu suurusi ja uurime nende omavahelisi sõltuvusi. Tuvume mikrokontrolleri ehituse ja funktsioonidega. Alustame programmeerimise põhimõtetest arusaamist ja teeme mõned harjutustööd. Kursuse lõppedes tuleme toime juba robotauto juhtimisega nii, et see liigub meie soovide kohaselt.

Mehhatroonika valikkursus gümnaasiumile

35 tunnine kursus sisaldab elektrotehnika ja elektroonika aluseid, 3D modeleerimist ja printimist, C baasil programmeerimist ja Arduino mikrokontrolleriga seadme valmistamist.