Tehnoloogiahariduse Selts

Tehnoloogiahariduse Selts

Tehnoloogia huvitavaks ja selgeks!

Avatud töötoad kõigile huvilistele

Elektroonika ja mehhatroonika töötoad Pärnus noortele ja täiskasvanutele

Vaata
Töötoad ja õppeprogrammid koolidele

Pakume uurimuslikke praktilisi tegevusi  teaduspäevadeks, projektõppeks ja õppetundideks koolipäevadel.

Vaata
Valikkursused gümnaasiumiastmele

Pakume noortele võimalust õppida kaasaegse tehnoloogiamaailma teadmisi ja oskusi mehhatroonika kursust läbides.

Vaata
Tehnoloogiaõppe alane koolide nõustamine

Nõustame koole tehnoloogia­vald­konna õppe korraldamisel, õppevara soetamisel, õppesisu loomisel ja valdkonna lõimimsel teiste ainetega.

Võta ühendust

Toetajad ja partnerid